20 de Novembre-Dia Universal de la Infància

La Diputació de Barcelona ha aprovat al ple del mes d’octubre la Declaració Institucional a favor dels Drets de la Infància, se suma així a la commemoració dels Drets dels Infants que es celebra el dia 20 de novembre. El text vol posar de manifest  que malgrat els avanços que s’han realitzat en la salvaguarda dels drets de la infància, el context actual posa de relleu la necessitat de seguir aprofundint en la promoció i salvaguarda dels drets i garantir-ne el seu exercici.

Segons UNICEF, més del 13% de a població infantil i juvenil d’entre 10 i 20 anys pateixen un trastorn mental diagnosticat, dels quals l’ansietat i la depressió en representen un 40%.[i] A Catalunya, i segons les dades de l’Enquesta de Salut Mental, el 10,6% de la població de 4 a 14 anys té probabilitat de patir un problema de salut mental, un increment del doble respecte el 2015, que malauradament serà major si tenim en compte els efectes sòcio-emocionals que es deriven de les situacions de confinament i la pandèmia

En aquest sentit, la declaració posa de relleu el paper dels ens locals en aquesta fita i reafirma un cop més, el seu suport a les polítiques d’infància, adolescència i les seves famílies, garantint l’interès superior de l'infant i el dret a la participació social i la no discriminació; la millora dels recursos dirigits al benestar infantil i dels adolescents i, en contribuir, en fer  de les ciutats i viles on viuen, entorns més amables, saludables i inclusius.

[i] UNICEF, «En mi mente. Promover, proteger y cuidar la salud mental de la infancia.» (UNICEF, 2021), https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/comunicacion/SOWC2021_ExecSum_SP_PRINT.pdf.