Procediment per a l'obtenció de la nacionalitat espanyola per residència

Segons es va publicar al BOE en data 14 de juliol de 2015- núm. 167, pàg. 58148- per a l'obtenció de la nacionalitat espanyola per residència, serà necessari superar dues proves: Una d'elles consistirà en acreditar coneixements bàsics de la llengua castellana, nivell A2, i l'altra demanarà conèixer la Consitució Espanyola i la realitat social i cultural d'Espanya. Queden exempts els menors de 18 anys i les persones amb discapacitat. Serà efectiu a partir del mes d'octubre.