Una Giornata Particolare. Educació i Cultura al Servei del jovent

El passat divendres 16 de gener es va representar al Teatre-Auditori de Granollers l'obra una Giornata Particolare. L'obra ha estat material de treball pel jovent que cursa l'assignatura d'escenografia de 4art d'ESO dins dels projectes socioculturals que impulsa el propi teatre amb altres agents de la ciutat. La iniciativa sorgeix del treball transversal entre l'Àrea d'Educació i l'Area de Cultura i s'emmarca en el projecte Coezims, què té per objectiu la participació activa a través de la cultura i apropar aquesta a la comunitat. El text ha permés treballar les diferents percepcions, tòpics i prejudicis entorn l'amor i les relacions sexuals, i les adscripcions identitàries de cadascu. A més a més, els nois i noies participants han pogut treballar qüestions tècniques vinculades a l'assignatura que es van materialitzar en la realització d'una màquina-artefacte, la màquina particolare, producte final de l'activitat i mitjà de sensibilització a través de la seva mobilitat per diferents espais de la ciutat. Destaca l'efecte multiplicador de l'activitat que ha permès treballar al mateix temps, des d'una dimensió educativa, la cultura, la sensibilització i els continguts de l'assignatura i el bon rendiment del treball transversal entre àrees. En aquesta ocasió hi va col·laborar també l'Àrea d'Igualtat de Gènere.