diversitat

dilluns
11
09:30h
Novembre 2019

Joves, trajectòries i identitats: jornada de formació i reflexió a l’entorn dels contextos relacionals i d’identitat de la Joventut Gitana.

L’objectiu de la jornada és entendre els processos que conformen la identitat dels i les adolescents i joves d’ètnia gitana respecte del seu entorn relacional, que ens permeti tenir en compte els aspectes preventius per seguir avançant en la millora de la seva participació i integració en els àmbits socials, educatius i fomentin la convivència.

1

Festival ENFOCATS 2018

Novena edició del Festival. Té per finalitat transmetre la diversitat i la capacitat de mobilització de la ciutadania des d'una perspectiva àmplia i transversal. Enfocats presenta els esdeveniments que ha viscut la ciutat i el carrer en els darrers anys a través d'exposicions, taules, debats i activitats formatives.

1

Programa de beques remunerades 2018

L'IEMed publica el programa de beques remunerades 2018

S'ofereixen vuit beques de formació pràctica (gener-desembre 2018) per a joves amb titulació superior en els següents àmbits: 

Baitara baita. L' Ajuntament de Donostia per la diversitat religiosa

L'Ajuntament de Donostia ha iniciat el mes d'agost el projecte Baitara baita.

Convocatòria per Accions d'innovació urbana en l'àmbit de la integració de persones immigrades

Us informem sobre la convocatòria 1st Call for Urban Innovative Actions de la Comissió Europea per provar i posar en marxa accions d'innovació urbana. Es tracta d'una convocatòria, principalment, adreçada a municipis majors de 50.000 habitants i centrada en projectes que abordin la integració de la població immigrada. Han de ser projectes innovadors basats en recerques acadèmiques o dades científiques que avalin la necessitat/idoneïtat de la intervenció. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el dia 31 de març de 2016.

Balladona

L'Associació Apropem-nos organitza els tallers Balladona. Dansa, feminitat, alegria i temps per a nosaltres. La finalitat d'aquesta activitat és crear un espai per a les dones on es puguin treballar aspectes relacionals i emocionals. L'entitat ofereix servei de cangur per als infants.

Ciutats viscudes. Guia turística sentimental

L'Espai Avinyó i el Museu d'història de la immigració de Catalunya han produït el projecte Ciutats viscudes. Guia turística sentimental. El seu objectiu és donar a conèixer i potenciar les riqueses de les migracions i reflectir la diversitat de tipologies migratòries.

Projecte Madremanya

Madremanya és un projecte col·laboratiu que genera i posa en joc un nou simbòlic sobre les dones migrades i els treballs de les cures. Neix per treure de l’ombra un dels sectors femenins més invisibles, i ho fa a través de la representació cultural i les vivències del col·lectiu.