discriminacions

Llibertat religiosa

Davant la crisi sanitària el Servei de Convivència i Diversitat ha realitzat dues infografies per orientar als municipis en relació a la igualtat de tracte i no discriminació en matèria religiosa. Les adjuntem a la notícia.

   

8 d'abril Dia Internacional del Poble Gitano

Avui 8 d'abril se celebra el Dia Internacional del Poble Gitano. Amb aquesta data es vol recordar el Primer Congrés Mundial del Poble Gitano que es va celebrar a Londres el 1971.

L'Assamblea General de les Nacions Unides fa una crida contra el racisme, la discriminació i la xenofòbia

Llamamiento mundial para la adopción de medidas concretas para la eliminación total del racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia y para la aplicación y el seguimiento generales de la Declaración y el Programa de Acción de Durban.

1
dilluns
11
09:30h
Novembre 2019

Joves, trajectòries i identitats: jornada de formació i reflexió a l’entorn dels contextos relacionals i d’identitat de la Joventut Gitana.

L’objectiu de la jornada és entendre els processos que conformen la identitat dels i les adolescents i joves d’ètnia gitana respecte del seu entorn relacional, que ens permeti tenir en compte els aspectes preventius per seguir avançant en la millora de la seva participació i integració en els àmbits socials, educatius i fomentin la convivència.

1
dijous
19
10:00h
Setembre 2019

Propera sessió de treball Accions formatives entorn les no discriminacions i Drets Humans

Hola a tothom,

Us convoquem a la tercera sessió dins del Grup de treball per donar contingut a la formació sobre no discriminacions i Drets Humans.

En aquesta sessió tancarem continguts i pensarem quina tipologia i modalitat és més escaient per a cadascuna de les categories o blocs professionals.

L'odre de la sessió és la següent:

Guia per incorporar la interseccionalitat a les polítiques públiques. Projecte Igualtats Connectades

El projecte #igualtatsconnect ha permès un procés de reflexió aplicada i els resultats es recullen en una Guia de Recursos amb la idea que l’experiència sigui transferible a altres ciutats europees.

Observatori sobre les actituds de la ciutadania vers la migració

L'Institut Universitari Europeu ha posat en marxa l'Observatori sobre les actituds ciutadanes envers les migracions.

Els missatges de terrorisme i odi més difícils a Europa

La CE i les principals empreses de la tecnologia de la comunicació, Facebook, Twitter, Google i Microsoft, pacten un codi ètic contra l'odi. Perseguiran el terrorisme i les discriminacions.