Kaixo Ni Naiz. Convivència entre els veïns i veïnes de Barakaldo

L'Ajuntament de Barakaldo va posar en marxa l'any 2007 el projecte Kaixo Ni Naiz, dintre del Pla Local d'Immigració. Tenia per objectiu promoure un debat sobre els elements de convivència existents, la interacció i els punts de trobada entre el veïnatge de Barakaldo. Va donar com a resultats el treball de la interculturalitat com un procés de participació i d'encontre multidireccional. Va permetre crear un espai comú d'igualtat de participació ciutadana, des del qual portar a terme actuacions conjuntes entre associacions de persones immigrades i associacions veïnals del municipi. Kaixo Ni Naiz va tenir una llarga trajectòria, arribant a la 5a edició.