La ciutat intercultural pas a pas

El Consell d'Europa ha editat una guia per implementar un model urbà d'inclusió intercultural. La guia aborda temes com les relacions interpersonals, la participació, les no discriminacions, l'acollida, l'educació, el veïnatge, el treball, la cultura, la mediació i la resolució de conflictes, la llengua i la comunicació, les competècnies interculturals i el lideratge.

Pots trobar el document adjunt.